Links

Organisaties

Bekenstichting

De Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken zet zich in voor het behoud van de sprengenbeken en hoopt daarbij op uw steun.

bekenstichtinglogo


Bomenstichting

De Bomenstichting bevordert de zorg en aandacht voor bomen in de stad en op het platteland.

bomenstichtinglogo


Duurzaam Wageningen

Duurzaam Wageningen stimuleert uitwisseling van informatie, onderlinge afstemming en samenwerking van groepen en individuen die aan duurzaamheid werken.

Duurzaamwageningenlogo


Gelders Landschap

Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen hebben als belangrijkste doelstelling het eigen karakter van de provincie te beschermen.

gelderslandschaplogo


Gemeente Ede

De website van de gemeente Ede.

edevlag


IVN, Vereniging voor natuur en milieu educatie

Het IVN staat voor meer natuur en een beter milieu. Het wil bijdragen aan een duurzame samenleving, die gericht is op het behoud van de biologische diversiteit en de vitaliteit van de aarde.

IVN Ede

Op de Edese afdelings site o.a. info over wandelingen onder leiding van een IVN-gids, werkgroepen, de jeugdclub, en de mogelijkheid een korte tekst en één of  meerdere digitale foto’s met eigen waarnemingen in de natuur op de site te plaatsen.

IVN afdeling Zuidwest Veluwezoom

De IVN afdeling zuidwest kent een groot aantal werkgroepen o.a voor fiets en wandelroutes, cursussen, scholen, vogels en milieu.

ivn


Gelderse Natuur en Milieu Federatie (GNMF)

De Gelderse Natuur en Milieu Federatie is een samenwerkingsverband van meer dan honderd lokale natuur- en milieuorganisaties (o.a. de SME). Met elkaar maken we ons sterk voor een groen en gezond Gelderland.

 logo GNMF


KNNV afdeling Wageningen-Ede

De KNNV afdeling Wageningen en omstreken is op twee na de grootste KNNV-afdeling in het land. De afdeling heeft een vogelwerkgroep, een paddestoelenwerkgroep, een plantenwerkgroep en een mossenwerkgroep

.knnv


Milieudefensie

Milieudefensie pakt concrete milieuproblemen aan, gaat in debat met alle betrokkenen, zoekt samen naar oplossingen en voert scherpe acties als dat nodig is.

millieudefensie


Mooi Wageningen

De vereniging  wil zich inzetten voor het behoud en de verdere ontwikkeling van natuur en landschap in de gemeente Wageningen en de daarmee verband houdende gebieden van de buurgemeenten.
logomooiwageningen


Stichting Natuur en Milieu

De website van de landelijke stichting Natuur en Milieu.
logonenm


Wagenings Milieu Overleg (contact informatie)

Het Wagenings Milieu Overleg is een samenwerkingsverband van de natuur- en de milieu-organisaties houdt zich vooral bezig met zaken die liggen binnen de verantwoordelijkheid van de gemeente, m.n. op ecologisch gebied in het kader van ruimtelijke ordening, milieu en openbare werken.


Water Natuurlijk

Vereniging Water Natuurlijk is een typische waterschapspartij, speciaal opgericht om de belangen van natuur, milieu, landschap en recreatie in de waterschappen beter te kunnen beschermen. De nieuwsbrieven  staan hier

81ff87e0-1db1-401e-932e-257e322c4176


Weidevogelwerkgroep Binnenveld-Oost

De WBO wil met haar activiteiten meewerken aan het behoud van een duurzaam evenwicht tussen natuur, landbouw, recreatie en cultuurhistorie in het Binnenveld.
logowbo