Monumentaal berkenlaantje niet gekapt!

berkenlaantje_cropDe SME diende in september een zienswijze in over de voorgenomen kap van een monumentaal bomenlaantje op het kerkhof van Bennekom.  In deze zienswijze werden de volgende argumenten aangevoerd:

1. De kap van de bomen is in het geheel niet nodig gelet op de goede staat waarin de mooie bomen – op slechts twee na – verkeren;
2. Er is geen sprake van merkbare zogenaamde opdruk in het door de bomen omzoomde voetpad;

3. De bomen maken deel uit van een beeldbepalend groene infrastructuur langs de hoofdas van het oudste kerkhofdeel van de begraafplaats en de kap zal voorts afbreuk doen aan het monumentale karakter van dit deel van het kerkhof en de uitstraling van de begraafplaats in Bennekom;

4. Het is niet uitgesloten dat bepaalde fauna aanwezig is of kan zijn in de bomen, of de bomen gebruikt voor een goede staat van instandhouding.

Tot onze tevredenheid blijkt dat het indienen van de zienswijze effect heeft gehad. De gemeente liet weten dat de  vergunningsaanvraag is ingetrokken!