Over de SME

smelogo

In oppervlak is Ede een van de grootste gemeenten van Nederland en er zijn veel buitendorpen. Een groot deel van de Veluwe en de Gelderse Vallei ligt in haar grondgebied. De gemeente is rijk aan natuur, maar deze grote rijkdom brengt direkt ook grote bedreigingen met zich mee door voortdurende economische ontwikkeling. In 1972 werd daarom de SME opgericht, met als doel de ecologie een sterkere plaats te geven naast de economie. De stichting in sinds die tijd ononderbroken  actief geweest.

overzichtbestuursme

In de stichtingsakte worden de doelstellingen van de SME als volgt omschreven:

I. het bevorderen van alle aktiviteiten en maatregelen die dienen ter bescherming en verbetering van het leefmilieu in de ruimste zin, in eerste instantie gericht op het gebied van de gemeente Ede;

II. het bestrijden van alle aantastingen van het leefmilieu in de gemeente Ede en voor zoveel nodig of wenselijk haar omgeving; met name ook die aantastingen welke veroorzaak worden door lawaai, lucht-, water- en bodemverontreiniging;

III. het geven van voorlichting en het verschaffen van documentatie betreffende het sub I en II gemelde alsmede omtrent aangelegenheden de algehele milieuproblematiek betreffende, aan de gemeenteraad, burgemeester en wethouders en de bevolking van de gemeente Ede en aan bedrijven en andere instanties binnen de gemeente Ede en voor zoveel nodig of wenselijk haar omgeving.

IV. het voeren en ondersteunen van akties ter bevordering van de hiervoor gemelde doelstellingen van deze stichting.

Indien deze missie u aanspreekt en u mee zou willen helpen kunt u meer informatie vragen bij het bestuur via de contactpagina op deze site. Wij kunnen altijd donaties voor juridische procedures gebruiken, maar zeker ook daadwerkelijke hulp en nieuwe bestuursleden. Uw bijdrage voor de natuur in de gemeente Ede, in welke vorm dan ook, is meer dan welkom!