Publieksavond: De effecten van de Klimaat- en stikstofcrisis voor ons in Ede

Op 18 November vond de jaarlijkse bijeenkomst van de SME https://sme-ede.nl/site/home/ weer plaats. Behalve de donateurs zijn ook belangstellenden daar altijd welkom. Vorig jaar konden we vanwege corona geen publieke bijeenkomst organiseren. Deze keer was dat dank zij de extra grote ruimte van de Edesche concerzaal met enige beperkingen gelukkig wel weer mogelijk.

Op de goed bezochte avond kwamen twee onderwerpen die hoog op onze agenda staan aan bod: klimaatverandering en de stikstofproblematiek.

De Sprekers waren respectievelijk: Rik Leemans (hoogleraar milieusysteemanalyse Wageningen University & Research) en Petra Souwerbren  , directeur Natuur en Milieu Gelderland

Klimaatcrisis

Als er iets duidelijk werd uit de verhalen is het wel hoe urgent onze problemen zijn. Dit werd treffend geïllustreerd door de onderstaande cartoon met de vier golven uit het verhaal van Leemans.  Zijn presentatie kunt u hier nog eens rustig bekijken.

 

Stikstofcrisis

De presentatie van Petra Souwerbren over stikstof richtte zich vooral op de Gelderse vallei en bevatte verder practische adviezen voor de individuele burger (minder vlees eten!), en vooral voor de gemeentes , want de grote stappen in zowel de klimaat- als de stikstof crisis zullen toch van de politiek moeten komen.

Meer informatie over de stikstof problematiek is hier te vinden, en natuurlijk ook op de site van Natuur en Millieu Gelderland

Hoe ernstig de zaken er hier voor staan wordt wel duidelijk uit dit plaatje:

Het was een mooie bijeenkomst, het verslag  staat hier, en we zien u graag volgende jaar weer komen!

Bestuur SME