De SME en de Parklaan – interview zoals verschenen op de website van de gemeente Ede *

Ook de Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) houdt zich bezig met de natuur en de komst van de Parklaan. We spraken hierover met Pieter Slim, bestuurslid van de SME.

Pieter, wie ben je, wat doe je en hoe zijn jullie bij het Parklaan-project betrokken?

“Ik ben een van de twee bestuursleden van de SME die zich de afgelopen jaren heel veel hebben beziggehouden met de Parklaan. Zelf ben ik onderzoeker ecologie, de ander heeft een achtergrond in de civiele techniek (bouwkunde en de weg- en waterbouw). Daarnaast werken we hierbij samen met een onafhankelijke lokale expert en krijgen we ondersteuning van Natuur en Milieu Gelderland. We zijn al vijftien jaar bij de Parklaan betrokken, dus we weten er veel van af.”

Wat vinden jullie van het project Parklaan?

“Voor ons is de Parklaan een probleem. Eigenlijk is het een ecologische ramp. We verwachten dat de weg meer verkeer zal aantrekken en dat het leefgebieden van allerlei dieren versnippert. Meer verkeer zal ook zorgen voor meer uitstoot van stikstof die vervolgens in de beschermde natuur van de Veluwe terecht komt. Daar zijn we als SME niet blij mee, want de biodiversiteit op de Veluwe staat al zwaar onderdruk door de stikstofcrisis. Eerder zou de Parklaan uit vier rijstroken bestaan. Dat zou nog schadelijker zijn voor de natuur. Onder meer door bezwaren van ons, paste de gemeente het eerdere plan aan om schade aan omgeving, natuur en landschap te beperken.”

Het project loopt al lang, maar is pas sinds afgelopen jaar definitief. Wat ging er volgens jullie de afgelopen jaren goed?

Het hielp dat er in 2018** een nieuw college van burgemeester en wethouders kwam. De gemeente was toen bereid om met ons, Natuur en Milieu Gelderland en de lokale expert te overleggen over de plannen voor de Parklaan. Zo kwamen we tot een overeenkomst: het zuidelijk deel krijgt niet vier maar twee rijstroken, de maximumsnelheid is vijftig kilometer per uur en fietsers krijgen voorrang. Afgelopen jaren veranderde een en ander bij de gemeente. De projectleider van de Parklaan kreeg de ruimte om samen te werken met ons. Van beide kanten zijn we bereid om te praten en met elkaar mee te denken.

Wat was jullie rol daarin?

Met de gemeente is de afspraak gemaakt dat wij betrokken zijn bij het definitieve ontwerp van de Parklaan. De medewerkers van de gemeente stonden open voor onze inbreng bij het maken van de plannen. Ook zetten ze zich ervoor in om ecologische schade door de aanleg en het gebruik van de Parklaan te beperken. Daar is door ons en hen enorm veel tijd in gestoken.

Gelukkig kunnen veel bomen blijven staan, maar helaas zullen er voor de aanleg van de weg nog steeds veel bomen gekapt worden. Tijdens en na de kap zal het eruit zien als een slagveld. Tegelijkertijd worden er voor Edese begrippen meer nieuwe bomen teruggeplant dan anders.

Wat kan er volgens jullie nog beter als het gaat om ecologie?

Als het om ecologie gaat, vinden we het jammer dat de gemeente niet meer natuur beschermd dan volgens de wet moet om een vergunning te krijgen. Waarom herstel je in dit project ook niet de schade uit het verleden? Juist omdat er veel projecten bij elkaar in één gebied tegelijkertijd spelen, is er veel impact op de natuur. Denk aan de optelsom van alle projecten samen. Verder vinden we het belangrijk dat de gemeente het gebruik van de auto ontmoedigt en andere vormen van verkeer aantrekkelijker maakt. Denk daarbij aan deelauto’s, goede fietsvoorzieningen, beter OV en meer thuiswerken. Daar werken we samen aan, om te voorkomen dat de Parklaan dichtslibt. Of denk aan de tunnel in de Edeseweg bij Hoekelum. Die is straks bedoeld als tunnel voor dassen, maar deze staat nu nog regelmatig onderwater. Dat moet nog dus nog anders. Ook willen we dat er alleen verlichting langs de weg komt als dat echt nodig is. Dat moet dan natuurvriendelijke verlichting zijn. Als laatste vinden we het belangrijk dat de effecten van de Parklaan in de gaten gehouden worden. Als op bepaalde plekken dieren worden doodgereden, moet dat verholpen worden.

Waar liepen jullie tegenaan in de gesprekken met ons over groen en ecologie?

In de aanbesteding is er nog ruimte voor ontwerp en de manier waarop het uitgevoerd wordt. Daardoor blijft het eindresultaat onzeker. Dit is de eerste keer dat we zo samenwerken, dus het is ook een leerproces waarop we kunnen teruggrijpen als er in de toekomst discussie en overleg is over plannen van de gemeente.

Wat zouden jullie ons als gemeente willen adviseren voor dit soort projecten in de toekomst?

We adviseren jullie om bij dit soort projecten, maar ook bij kleinere, natuur en milieu meer onderdeel te laten zijn in je plannen. Benut de kennis die bij inwoners en belangenorganisaties aanwezig is en betrek hen op tijd bij het maken van de plannen.


* Het ging om een dubbelinterview, waarbij ook Carlo van Rijswijk, ecoloog bij de gemeente en betrokken bij het Parklaanproject, is geïnterviewd. Klik hier voor het interview met Carlo van Rijswijk.

** Bij navraag blijkt dat de gesprekken met de SME in 2017 door het toenmalige college van burgemeester en wethouders al zijn opgestart.