Thema-avond akker- en weidevogels

grutto

Uitnodiging

Graag nodigen wij u uit voor de thema-avond van de gezamenlijke weidevogelwerkgroepen Binnenveld.

De gezamenlijke weidevogelwerkgroepen Binnenveld, WBO en WBW organiseren op dinsdag 11 oktober a.s. bij Lodewijk Pool, Slagsteeg 20 te Bennekom een gezamenlijke thema-avond (aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.45 uur)
Het thema van de avond gaat over de verbetering van de Overlevingskansen van akker- en weidevogels in het Binnenveld.

Continue reading


Beheerplan N2000 Binnenveld

sam_6860_small Sinds enige tijd wordt er gewerkt aan een beheerplan voor het Natura2000 gebied Binnenveld. Voor een ecologisch verantwoord en duurzaam beheerplan moeten oplossingen gevonden worden voor: versterking van de kweldruk; vermindering van de stikstofdepositie en de inbedding van het Natura2000 gebied in een ecologisch netwerk (EHS).

Continue reading


Thema Avond Bomenbeleid

stadsgroen Op dinsdag 17 maart organiseert GroenLinks/PE een thema avond over het bomenbeleid in de gemeente Ede. Elsa Loosjes zal daar een presentatie geven over onze visie op het bomenbeleid. Alle inwoners van de gemeente Ede met interesse in bomen zijn welkom op deze avond.

De Thema avond vindt plaats in de Ericahorst, Proosdijerveldweg 55, 6714 AA Ede, van 20:30 tot ongeveer 22:15. Deelnemers kunnen zich aanmelden bij de secretaris van GroenLinks/PE Judith Klostermann via groenlinkspe@hotmail.com.

Continue reading


Geen bossen kappen voor biomassa-energie

koolzaad
De Koninklijke Academie van Wetenschappen (KNAW) stelt in een visiedocument  dat het vertrouwen in biobrandstof en houtstook als middel om de uitstoot van CO2 te verlagen misplaatst is. Het KNAW rapport krijgt veel aandacht in de media. Op de website van EenVandaag stond  onder andere:

“Amerikaanse bossen worden versnipperd en met miljarden euro’s subsidie verstookt in de ovens van Nederlandse kolencentrales. Die wekken er elektriciteit mee op. Dat moet stoppen, stelt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)”.

Continue reading


Natuurlijk Kapitaal Nederland verbindt natuur en economie


De natuur wordt in economische zin vaak alleen als een kostenpost gezien. Maar de Natuur vormt juist de basis voor veel economische activiteiten. Het nut van de duinen voor waterveiligheid kent iedereen. Maar veel van wat de natuur ons biedt is onzichtbaar. Zo leggen bossen en laagvenen CO2 vast en zorgt het bodemleven voor vruchtbare grond. De website van Natuurlijk Kapitaal Nederland  bied een discussieplatform om ervaringen met elkaar te delen over activiteiten die natuur en economie verbinden.

Continue reading