Solidaire organisaties demonstreren voor Sterrebos

Het Sterrebos bij Born dreigt gekapt te worden. Red het bos, en de banen! Hieronder de oproep van Red het Sterrebos:

“De solidaire organisaties die eerder het initiatief namen voor een steunverklaring (webmaster: waaronder de SME) doen deze oproep voor een groot protest zondag 6 februari 14:00 bij het Sterrebos. Red het Sterrebos steunt dit initiatief natuurlijk van harte. We zullen erbij zijn en nodigen iedereen uit ook te komen.

Continue reading


Verslag donateursavond 2019

tegroen_birdsOp 14 november 2019 werd de jaarlijkse donateursavond van SME gehouden, met als thema ‘Een groene en gezonde leefomgeving’. Belangrijke gastspreker was Dr. Arnold van den Burg, gastonderzoeker aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij doet al lang onderzoek naar verzuring op de Zuidwest-Veluwe en de gevolgen daarvan voor natuur en milieu, en meer speciaal de vogels. Zijn presentatie kan hier bekeken worden. Daarna werden kortere pitches gegeven door Erik Wesselius (over luchtkwaliteit ), Jaco van der Gaast (over problemen bij hemelwater afkoppelen en de Enka pluim ) en Hein Bouwmeester (over groen in Ede ) , allemaal onderwerp waar SME in de toekomst de nadruk op kan leggen.
Na de pauze bleek dat de volgende drie onderwerpen door donateurs als belangrijk werden gezien: de Stikstofproblematiek, Biodiversiteit, en Biomassacentrale, snoei- en kapbeleid. In de rest van dit stuk wordt een volledige samenvatting van de avond gegeven.

Continue reading


Pleitnota tegen de kap van 24 Lindebomen

lindeliefde

De SME maakt bezwaar tegen de kap van 24 gezonde Lindebomen aan de Kranenbug in Ede. Vrijdag 24 april werd bij de Commissie voor de Bezwaarschriften van de gemeente Ede de pleitnota ingediend. De oorspronkelijke zienswijze en het bezwaar kunt u hier vinden.

Update: Ondertussen heeft de hoorzitting plaatsgevonden. De Commissie voor de Bezwaarschriften heeft B&W geadviseerd het bezwaar gegrond te verklaren, en het bestreden besluit te herroepen. Hoewel nog moet blijken hoe het tenslotte afloopt heeft de SME voorlopig succes bij het beschermen van de linden.

Continue reading


Thema Avond Bomenbeleid

stadsgroen Op dinsdag 17 maart organiseert GroenLinks/PE een thema avond over het bomenbeleid in de gemeente Ede. Elsa Loosjes zal daar een presentatie geven over onze visie op het bomenbeleid. Alle inwoners van de gemeente Ede met interesse in bomen zijn welkom op deze avond.

De Thema avond vindt plaats in de Ericahorst, Proosdijerveldweg 55, 6714 AA Ede, van 20:30 tot ongeveer 22:15. Deelnemers kunnen zich aanmelden bij de secretaris van GroenLinks/PE Judith Klostermann via groenlinkspe@hotmail.com.

Continue reading


Zienswijze Kap linden Kranenburg

lindeliefdeDe SME maakt bezwaar tegen de voorgenomen kap van 24 linden aan de Kranenburg te Ede-Veldhuizen. De bomen worden o.a. gebruikt door dwergvleermuizen. De lindeboom is ook een “drachtplant” voor bijen. De gemeente heeft een covenant gesloten met de Bijenhoudersvereniging Veluwezoom Ede, en belooft om zoveel mogelijk drachtplanten te plaatsen in het openbaar groen. De SME vraagt zich af hoe de gemeente zich aan de afspraken in het convenant wil houden wanneer er op de Kranenburg 24 linden worden gekapt en dat op diverse andere plaatsen in Ede eveneens is gebeurd o.a. aan de Zandlaan, Mariendaal en de Pieter de Hooghstraat. Daarnaast wil de SME ook nogmaals verwijzen naar de  functies van bomen in het algemeen, zoals de productie van zuurstof, opslag van CO2, filter voor fijnstof en demping van zomerhitte.

Lees verder in de zienwijze, het bezwaarschrift  en de pleitnota.

Continue reading