Brandbrief naar Natuurmonumenten

vergraste_heide

Zevenenveertig natuurbeschermings organisaties (waaronder de SME) roepen in een brief de vereniging Natuurmonumenten dringend op veel actiever op te treden in verband met de naderende invoering van de‘Programmatische Aanpak Stikstof‘ (PAS). De PAS heef tot doel om – naast de beperking van de stikstof depositie- ook ruimte te scheppen voor uitbreiding van de veestapel.

Continue reading