Thema-avond akker- en weidevogels

grutto

Grutto, Limosa limosa Bennekomse_hooianden 6-1-2o14 Foto Szabolcs Nagy

Uitnodiging

Graag nodigen wij u uit voor de thema-avond van de gezamenlijke weidevogelwerkgroepen Binnenveld.

De gezamenlijke weidevogelwerkgroepen Binnenveld, WBO en WBW organiseren op dinsdag 11 oktober a.s. bij Lodewijk Pool, Slagsteeg 20 te Bennekom een gezamenlijke thema-avond (aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.45 uur)

Het thema van de avond gaat over de verbetering van de Overlevingskansen van akker- en weidevogels in het Binnenveld.

 Kuikenonderzoek

De weidevogelpopulatie gaat achteruit. Er komen te weinig jongen groot. De avond gaat met name over de vraag hoe we meer weidevogelkuikens groot kunnen laten worden.

Om daar achter te komen is er in het Jaar van de Kievit een kuikenonderzoek uitgevoerd in het Binnenveld en de resultaten daarvan zullen op 11 oktober a.s. worden besproken en toegelicht.

 

Weidevogelplan

Onlangs heeft CLM in opdracht van LTO-Noord, GNMF, Landschapsbeheer Gelderland een Gelders Akker- en weidevogelplan opgesteld om de achteruitgang van de akker- en weidevogels te keren.

De resultaten van het JvdK-onderzoek en van het Gelderse Akker- en weidevogelplan bieden wellicht ook kansen voor een soortgelijk plan in het Utrechtse deel van het Binnenveld. Mogelijk dat inspanningen aan beide zijden van de Grift kunnen leiden tot een nieuw integraal Weidevogelplan Binnenveld, vooral nu de financiering van het geldende Weidevogelplan Binnenveld (2010) in 2016 afloopt. Wellicht kunnen wij op deze thema-avond gezamenlijk bouwstenen aandragen voor een nieuw, meer integraal Weidevogelplan Binnenveld.

DUS: Kom ook naar de thema-avond en … denk met ons mee over een meer integrale weidevogelvisie voor het hele Binnenveld!

 

Agenda

19.45: Ontvangst met koffie/thee

20.00: Opening

20.05: Henk van der Jeugd – VT over de onderzoeksresultaten JvdK-Binnenveld

20.30: Henk Kloen – CLM over het concept Akker- en weidevogelplan Gelderland

21.00: Pauze

21.15: Bouwstenen voor een nieuw integraal Weidevogelplan Binnenveld (interactief)

22.00: Afsluiting

 

Graag tot ziens op dinsdag 11 oktober a.s

Henk van Paassen                 Roelof de Jong
Coordinator WBO                 Coordinator WBW
logowbo