Zienswijze Evenementenvergunningen heeft succes!

rallyDe SME heeft daarom vorig jaar een zienswijze ingediend over het toelaten van evenementen zoals autorally’s. De gemeente heeft  o.a. naar aanleiding van onze bezwaren een nieuwe beleidsregel omtrent belastende evenementen opgesteld. Dit geeft de gemeente de mogelijk evenementen zoals de Centraal Nederland Rally als ‘Belastend evenement’ te kwalificeren en geen vergunning meer voor  te verlenen.

De SME is verheugd over dit nieuwe beleid.  Wij vinden het niet wenselijk om in de omgeving van Nationaal Landschap de Veluwe/Natura2000-gebied evenementen zoals  autorally’s toe te laten. De kernkwaliteiten in zulke gebieden  zijn stilte, ruimte en rust. Een rally betekent aantasting van deze kernkwaliteiten en aantasting van de natuurbeleving van de recreanten op de Veluwe. Bovendien zijn dit soort evenementen niet passend bij het beleid  voor het verbeteren van de luchtkwaliteit.