Zienswijzen & beleidsdocumenten

Een belangrijk onderdeel van het werk van de SME bestaat uit het schrijven van “Zienswijzen”. In deze stukken geeft de SME commentaar op voorstellen van gemeente en provincie die betrekking hebben op het buitengebied.

Hieronder vindt U een lijst van ingediende zienswijzen en andere door de SME geproduceerde documenten met links naar het volledige stuk (als pdf). In het archief kunt u verder in te tijd terug kijken.

Zienswijze SME ontwerpbestemmingsplan ‘Otterlo, Weversteeg en Onderlangs
Zienswijze Concept structuurvisie Bennekom 2030
Zienswijze MER Weversteeeg
Uitgangspunten Otterlo Weversteeg – Onderlangs
Zienswijze Beleidsregel vellen en herplanten houtopstanden
Zienswijze toerit A12
Zienswijze Kap linden Kranenburg
Zienswijze Ederveen, Munnikebeek
Zienswijze omgevingsvisie Ede
Beroep Parklaan
Zienswijze Het nieuwe landgoed
Eerder ingediende zienswijzen van de SME zijn beschikbaar op aanvraag.

Zie ook het archief